Palvelut

Tutustu palveluihimme alla:

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa asiakkaamme lääkkeet jaetaan valmiiksi päiväannoksiksi kahdeksi viikoksi eteenpäin. Annospusseihin pakatut lääkkeet on helpompi muistaa ja niinpä annosjakelusta onkin eniten hyötyä monia eri lääkkeitä käyttäville.

Ennen annosjakelun aloittamista tarkistamme asiakkaan kokonaislääkityksen yhdessä lääkärin kanssa. Näin huomataan, jos eri aikoina eri oireisiin määrätyt lääkkeet eivät ole keskenään yhteensopivia, tai jos jokin lääke voidaan tarpeettomana kokonaan poistaa. Toimimme myös yhteistyössä kotisairaanhoidon ja hoitokotien kanssa.

Annosjakelusta koituu monelle asiakkaalle säästöjä, kun lääkkeet hankitaan vain kahdeksi viikoksi kerrallaan ja lääkehävikin määrä vähenee. 75 vuotta täyttäneiden, vähintään kuutta eri lääkettä käyttävien on tietyissä tilanteissa mahdollista saada osakorvaus palvelusta perittävästä palkkiosta.
 

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi on apteekkimme farmaseutin yhdessä hoitavan lääkärin kanssa toteuttama palvelu, jonka tavoitteena on lääkkeen käyttäjän toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentuminen. Lähtökohtana on lääkkeen käyttäjän ongelmien ratkaiseminen eri ammattilaisten tietoja hyödyntäen. Palvelu tuo usein myös säästöjä. Palvelusta hyötyvät erityisesti monia lääkkeitä käyttävät ja useista sairauksista kärsivät henkilöt.
 

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkehoidon tarkistuspalvelu on Lääkehoidon kokonaisarviointia suppeampi palvelu, jossa tarkistetaan lääkkeiden ottoajankohdat, mahdolliset haittavaikutukset sekä lääkkeiden yhteensopivuudet ja päällekkäisyydet apteekkimme farmasistin toimesta.

Reseptin uusiminen

 Reseptien uusiminen on mahdollista apteekissamme. Sähköisten reseptien uusimispyynnön lähettäminen vaatii henkilökohtaisen käynnin apteekissa tai reseptin haltijan kirjallisen suostumuksen asiamiehen hoitaessa asiaa.

Lääkkeiden kotiinkuljetus

Kuljetamme asiakkaan halutessa reseptilääkkeet kotiin Oulun kaupungin alueella 10 kilometrin säteellä.

Kysy lisää henkilökunnaltamme!